Kontakt

 

Siedziba firmy:
ul.Wiejska 18 , 63-400 Ostrów Wielkopolski 
tel. (0 prefix 62) 738 70 33, 738 70 32
tel/fax (0 prefix 62) 736 50 59 
e-mail: polfex@polfex.pl 
www.polfex.pl

Sad Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000017213
NIP 622-010-54-77      
NIP VAT UE: PL 6220105477
REGON: 003347951 
Wysokosc kapitału zakładowego: 655200,00zł 

Nr działalności zarejestrowany w ARIMR: PL062145312-001

POLFEX Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny w Borowcu
Borowiec 11 A
63-450 Borowiec
tel. (0 prefix 62) 734 11 82, 734 13 91
Dział Handlu tel. 62 7644911
Kierownik Działu Handlu tel. 62 7341390
Kierownik Działu Kontraktacji tel. 62 539372465 wew. 4; kom. 662168367 

GPS: 51.774030, 17.819735

 

e-mail: handel@polfex.pl 

 Plik do pobranai - format pdf : Formularz zgłoszeniowy reklamacji

 Wersja elektroniczna: Formularz zgłoszenia reklamacji

 Plik do pobranai - format pdf : KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 iedziba firmy:
63-400 Ostrów Wielkopolski ul.Wiejska 18 
Sad Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego KRS: 0000017213; 
NIP 622-010-54-77       NIP VAT UE: PL 6220105477 
REGON: 003347951 
Wysokosc kapitału zakładowego: 655200,00zł 
tel. (0 prefix 62) 738 70 33, 738 70 32 tel/fax (0 prefix 62) 736 50 59 
e-mail:polfex@polfex.pl 
www.polfex.pl
Komórka Zbytu 
Kalisz ul. Wrocławska 31 
tel/fax (0 prefix 62) 764 49 11
Zakład Produkcyjny w Borowcu 
tel. (0 prefix 62) 734 11 82, 734 13 91 fax. (0 prefix 62) 734 13 90 
Mapa dojazdu